top of page

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja predstavljaju obvezujući ugovor koji se sklapa između tvrtke Elephant Escape j.d.o.o. kao pružatelja usluge i kupca (fizičke ili pravne osobe) roba i usluga koje su ponuđene na Web stranici tvrtke  Elephant Escape j.d.o.o..

Kupnjom roba i usluga od tvrtke Elephant Escape j.d.o.o. Kupac potvrđuje da je pročitao i da je suglaan s Općim uvjetima poslovanja tvrtke Elephant Escape j.d.o.o..

 

Internetska stranica tvrtke Elephant Escape j.d.o.o.je privatno vlasništvo  i sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem ove Internetske stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

Kupac ni u kojem slučaju ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve sadržaje koji narušavaju i ugrožavaju prava tećih strana, također ne smije unositi niti objavljivati  detalje i elemente koji su nezakoniti, koji imaju svrhu vrijeđanja ili klevete, koji narušavaju ili ugrožavaju nečiju privatnost, te koji su na bilo koji način nepoželjni u nenametljivoj komunikaciji.

Kupac nadalje ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

 Za pravni posao koji je sklopljen između pružatelja usluge i kupca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i to one odredbe koje se odnose na zakup (ali ne uključuju dugotrajni zakup).

 

SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

Sklapanje poslovnog odnosa između pružatelja usluge i kupca roba i usluga obavlja se u poslovnom prostoru pružatelja usluge i na mrežnim stranicama pružatelja usluga.

Komunikacija između pružatelja usluge i kupca odvija se usmeno putem telefonskog kontakta koji je istaknut na stranicama tvrtke Elephant Escape j.d.o.o., te pismenim putem i to preko e-pošte, sms poruka, WhatsApp poruka, Facebook-a i Messenger-a, te bilo kojih drugih oblika internetske komunikacije.

Pružatelj usluge je dužan pružiti uslugu točno onako kako ju je ponudio kupcu i s  njim u vezi toga sklopio poslovni odnos. Izuzetak od takve obveze je isključivo viša sila (elementarna nepogoda), tehnički kvar na sustavu ili opravdani razlozi iz kojih pružatelj usluge nije u mogućnosti ispuniti obveze (bolest, smrtni slučajevi isl.). Pružatelj usluge obvezuje se ponuditi Kupcu drugi termin s istim uvjetima.

Pružatelj usluge u svakom trenutku štiti interes kupca i obvezuje se spriječiti svaku zlouporabu njegovih podataka.

 

INTERNET STRANICA i LOGO ZNAK

Logo znak, internet stranica, te svi materijali koji su objavljeni na stranicama tvrtke Elephant Escape j.d.o.o. predstavljaju autorsko djelo,te je strogo zabranjeno njihovo kopiranje, objavljivanje, plasiranje, te mijenjanje.  Kršenje Općih uvjeta poslovanja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava,ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva. Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom. Kupac ne smije ni na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj pružatelja usluge, u cijelosti ili djelomično. Svi uvjeti koji se navode u ovom poglavlju odnose se na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

 

 

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koje su istaknute na web stranici tvrtke Elephant Escape j.d.o.o..

Tvrtka Elephant Escape j.d.o.o. kao pružatelj usluga pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite  privatnosti kupca. Prije korištenja usluge preporučuje se kupcu  da  pažljivo pročita sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumio koje podatke tvrtka Elephant Escape j.d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Korištenjem internet stranice tvrtke Elephant Escape j.d.o.o., kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i prihvatio sve uvjete povjerljivosti podataka , te se slaže sa načinom uporabe podataka. Ako se kupac ne slaže sa izjavom o povjerljivosti podataka navedenoj na ovoj stranici upućujemo ga da napusti stranicu i ne koristi usluge tvrtke Elephant Escape j.d.o.o..

Tvrtka Elephant Escape j.d.o.o. može u bilo kojem trenutku uvesti izmjene u ovom poglavlju Izjave o povjerljivosti podataka, te iste stupaju na snagu u trenutku njihove objave na stranicama. Kada kupac odluči kupiti uslugu kod tvrtke Elephant Escape j.d.o.o., tvrtka može od njega zatražiti pružanje određenih informacija kao što su ime i prezime, mail adresa, te kontakt broj. Davanje osobnih podataka tvrtki Elephant Escape j.d.o.o. je odluka kupca, te ako kupac ne želi pružiti te obvezne informacije  kako bi se realizirao poslovni odnos, neće mu biti omogućeno korištenje usluga tvrtke Elephant Escape j.d.o.o..

Pružatelj usluge  neće niti u bilo kojem slučaju dijeliti osobne podatke kupca s drugim stranama osim kao što je navedeno u ovim Posebnim uvjetima poslovanja i na mrežnim stranicama.

Sva pitanja i upite Kupac može poslati mail na adresu elephantescapezg@gmail.com.

 

USLUGE KOJE NUDI TVRTKA ELEPHANT IN THE ESCAPE ROOM

 

Tvrtka Elephant Escape j.d.o.o. koristi prostor koji se daje u kratkotrajni zakup trećim osobama u svrhu rješavanja zagonetki koje su postavljene po prostoriji. Prostor u kojem se odvija igra opremljen je video nadzorom kojim voditelj igre(tj. djelatnik tvrtke Elephant Escape j.d.o.o.) iz druge prostorije putem računala i audio opreme prati aktivnosti  i napredovanje grupe koje se odvijaju u iznajmljenoj sobi.

Kupac usluge na početku igre dopušta pružatelju usluge da ga zaključa u iznajmljenu prostoriju, a cilj kupca je da u što kraćem roku otkrije šifre koje će mu pružiti rješenje za izlaz.

Prodavatelj na svojoj web stranici ima istaknutu cijenu za uslugu koju nudi, te mogućnost rezervacije sobe u određenim terminima koji su navedeni na stranici pružatelja usluge.

U slučaju odustajanja od zakupa kupac bi trebao što prije obavijestiti prodavatelja o otkazivanju termina.

 

Kupac za zakup sobe plaća pružatelju usluge iznos koji je naveden na web stranici tvrtke Elephant Escape j.d.o.o., a sve u skladu sa brojem igrača koji sudjeluju u igri.

 

ODREDBE KOJIH SE KUPAC MORA PRIDRŽAVATI AKO JE ODLUČIO KORISTITI USLUGU TVRTKE  ELEPHANT ESCAPE j.d.o.o

 

Prije početka igre kupac se obvezuje na slijedeće:

-potpisati izjavu o praćenju njegovih aktivnosti putem audio/video nadzora tijekom igre;

-potpisati suglasnost za obradu osobnih podataka čime ujedno daje izjavu da je upoznat  sa svojim pravima prema GDPR;

-obvezuje se da će se pridržavati zabrane otkrivanja tajni, a koje su vezane uz sadržaj sobe i zagonetki;

-obvezuje se odnositi prema inventaru i opremi sobe prema naputcima voditelja igre koje mu isti daje prije, za vrijeme i nakon trajanja igre,

-obvezuje se pridržavati uputa na znakovima zabrana koje su istaknute na pojedinim elementima sobe. U slučaju učinjene štete,  a uzrokovano nepoštivanjem ovih odredbi kupac odgovara za istu.

 

U slučaju da se igra prekine zbog više sile (elementarne nepogode) igra se prekida i taj prekid traje sve do trenutka kada ponovno postoji mogućnost za nastavak igre. U slučaju da ne dođe do nastavka igre prodavatelj ne naplaćuje kupcu istu uslugu.

bottom of page